Reisikindlustus

Pakkume Teile reisikindlustus all olevatelt firmadelt:
– ERGO
– BTA

Valige sobivaim kindlustuspakett ja kindlustuskaitse!

Meditsiiniabikindlustus hüvitab hädavajalikud ravi- ja uuringukulud.
Reisitõrkekindlustus korvab reisi ärajäämisest või reisi katkemisest põhjustatud kahju.
Pagasikindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud pagasi vargusest, röövimisest, kaotsiminekust, kahjustumisest ja/või hilinemisest reisi ümberistumis- või sihtpunkti.

Lisatasu kindlustuse vahendamise eest ei lisandu!